INNOREG

INNOREG

RTDM

Szolgáltatások

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség specifikus célkitűzéseivel kapcsolatosan az alábbi szolgáltatásokat nyújtja illetve funkciókat tölti be:

 • Nemzetközi trend kutatása, stratégiai előrejelzések-, elemzések- és javaslatok készítése.
 • Adatbank működtetése a régióban folyó K+F tevékenységekről, azokat végző szervezetekről, intézményekről, természetes személyekről.
 • Az innovációs központok, inkubátorházak és technológiai központok minősítése, illetve nyilvántartása.
 • Határon átnyúló, az európai területi együttműködést szolgáló K+F együttműködések szervezése, az eredmények ismertetése, információk és partnerek biztosítása támogatásokhoz, pályázatokhoz.
 • Technológiatranszfer-, és innovációs központok hálózatának kialakítása, az innovációt szolgáló ismeretek közvetítése.
 • Innovációs díjak, kiállítások, médiakapcsolatok szervezése, valamint marketingkiadványok megjelentetése, menedzselése.
 • A K+F tevékenységek, illetve azok gazdaságfejlesztési hatásainak folyamatos elemzése és értékelése, az eredmények gazdasági hasznosításában való részvétel, azok terjesztésének, gyártásba és alkalmazásba vételének gazdasági szervezésébe (kockázati tőke, üzleti angyalok, stb.) történő bekapcsolódás.
 • Szakmai tanácsadási szolgáltatás szervezése, műszaki (specifikus szakterületek szerint), jogi (találmányi, szabadalmi, márkavédelmi), gazdasági (hitel, forrás, adó, be-fektetés, beruházás) területeken, tanácsadó-, és oktató (innováció menedzsment) hálózat kiépítése, ezek szolgáltatásainak harmonizálása, és bekapcsolása az országos technológiai információs rendszerbe, az innovatív kis-és középvállalkozások támogatása. Mindezekkel integrált stratégiai segítségnyújtás az innovatív projekteknek.

Az Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség küldetése, hogy a fenntartható fejlő-dés elvének érvényesítése mellett tevékenységével hozzájáruljon a Közép-magyarországi régió versenyképességének növekedéséhez. Az Egyesület arra törekszik, hogy tevékenységével

 • elősegítse a régió nemzetközi versenyképességének fejlődését, a tudásalapú gazdaság in-nováció- és vállalkozásorientált fejlesztését;
 • feltérképezze az innovációs folyamatban résztvevő szervezetek működését, összefogja és együttműködésre késztesse az innováció hatékonyabb megvalósítására;
 • fokozza a vidéki területek versenyképességét és vonzerejét mind a vidéken élők, mind az ott vállalkozási tevékenységet folytatók érdekében.