INNOREG

INNOREG

RTDM

Küldetésünk

Az Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség küldetése, hogy a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett tevékenységével hozzájáruljon a Közép-magyarországi régió versenyképességének növekedéséhez. Az Egyesület arra törekszik, hogy tevékenységével

  • elősegítse a régió nemzetközi versenyképességének fejlődését, a tudásalapú gazdaság in-nováció- és vállalkozásorientált fejlesztését;
  • feltérképezze az innovációs folyamatban résztvevő szervezetek működését, összefogja és együttműködésre késztesse az innováció hatékonyabb megvalósítására;
  • fokozza a vidéki területek versenyképességét és vonzerejét mind a vidéken élők, mind az ott vállalkozási tevékenységet folytatók érdekében.