INNOREG

INNOREG

RTDM

iLOOK - iMARKET rendszer

Az Innoreg Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség (KM-RIÜ Khe.)projektjei keretében iLOOK néven egy egységes innovációs projektértékelési és elemzési módszertan kialakítását végezte el.
Az iMARKET rendszer keretében pedig az iLOOK rendszerre alapozva egyfajta innovációs piactér szolgáltatást indított el.

Az iLOOK egységes innovációs projektértékelési és elemzési módszertannal célunk, egy a hazai igényekre és lehetőségekre adaptált módszertan kialakítása volt. A rendszer feladata, hogy menedzselje az innovatív tartalmak fejlesztését, termékké, szolgáltatássá kidolgozását. E tekintetben a rendszer tulajdonképpen egy innovációs adatbankként is funkcionál.
A rendszer, mint egy projekt rögzítő és értékelő környezet is funkciónál, ahol a különböző adatok és információk összehasonlító elemzését is elvégezhetjük (hasonlóság elemzés), ezáltal korábbi statisztikai adatok birtokában feltárható, hogy adott projekt mind a projektgazda self-assesment, mind az ügynökség minősítő tevékenységének eredményeképpen a projekt adott fázisában az elvárható értékhez kép hogyan teljesít.

Az iLOOK rendszer alapadatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra.
1.) Sablonok szerint lehet az iLook rendszerbe adatokat, információkat bevinni (primer adatgyűjtés), majd azokra alapozva a rendszer értékeléseket, előminősítéseket, ajánlásokat képes elvégezni. (hasonlóságelemzés)

2.) Az egyes sablonokban tárolt adatok egymáshoz rendelésével alakul ki az adott tematikus csoport (projekt, szolgáltatás, technológiai kapacitás) összetartozó adattömege.

3.) A későbbiek folyamán tetszőlegesen bővülhet a sablonok száma, ennek megfelelően az adott projekthez/tevékenységhez tartozó primer adattömeg, és az összerendelések száma. Az ügynökségi tevékenység bővülésével a modulárisan felépített rendszer egyszerűen bővíthető.

4.) Az összerendeléseken keresztül látható, hogy egyes tevékenységhez, milyen adatok állnak rendelkezésre.

Jelenleg az Innoreg KM-RIÜ Khe. projektgenerálási tevékenységével kapcsolatos adatvagyonának értékelése és feltöltése zajlik a rendszerbe. A primer adatvagyon elsődleges lépcsőjét a közel 470 db korábbi innocsekk projekt javaslat, és az ezzel kapcsolatos monitoring adatok teszik ki.

Ezzel párhuzamosan az iPontokon végzett, az elmúlt időszakban folyt tanácsadási tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó projektek számbavétele zajlik. Az adatok feltöltését követően az ügynökség az iLOOK rendszert közhasznú módon elérhetővé teszi a nagyközönség számára az iMARKET rendszerrel egyetemben, amely felületen keresztül a projekt gazdák, befektetők, technológiai kapacitások tulajdonosai egymásra találhatnak.

Látogasson vissza később is portálunkra!