INNOREG

INNOREG

RTDM

Előzmények

 

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. (KM-RIÜ Khe.) 2006 november 15.-én jogi- és magánszemélyek alapításával jött létre. A 2006 november 15.-én tartott alapító ülést követően a Pest Megyei Bíróság 2006. december 05.-én jegyezte be a KM-RIÜ Khe.-t A KM-RIÜ Khe. a 2004. októberében kiírt NKTH „RIÜ Pályázat”-ot megnyert konzorcium működéséből fejlődött ki.

2004-ben a Közép-magyarországi Régióban (KMR) 7 jogi szervezet alkotta konzorcium (BVK, CHIC, GIK, Infopark, Innostart, PMVA, PROREGIO) nyerte meg az Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) létrehozására irányuló pályázatot. Míg a 6 régióban a „már létező jogi személy elkülönítetten működő, önálló jogalanyisággal bíró szervezeteként” jött létre a RIÜ, addig a KMR-ban az „önálló jogi személy” létrehozása felelt meg a régiós körülménynek, követelményeknek. Az önálló jogalanyisággal rendelkező RIÜ létrejöttéig a konzorciumvezetői feladatokat nem a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség, hanem a konzorciumi tagok egyhangú felkérése és felhatalmazása alapján a konzorciumi tagok közötti egyik, innovációs hídképző, szakmai szervezet végezte.

Az „Innoreg” Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség konzorciumi tagjai a 2007. április 05. napján megtartott Irányító Testületi ülésén az önálló jogi személy létrejöttét a 2004-es pályázat teljesített feladataként elfogadták. A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda főigazgatója 2007. június 25.-én kelt K-810/KPI/2007 iktatószámú levelében elismerte a KM-RIÜ megalakulását, a 2004-es pályázatban vállalt részfeladat teljesítését elfogadta: „2007. 05. 23.-án kelt (KM-RIÜ-KE 2007/000004/0 számú) levelükben tájékoztattak az önálló jogi személyiségű Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (Khe.) létrejöttéről és bejegyzéséről. A tájékoztatás, a Khe. Alapszabálya, a Khe. Alakuló ülésén résztvevő alapító tagok névsora, valamint a RIÜ konzorcium Irányító testületi ülésének emlékeztetője alapján megállapítom, hogy a jogi személyiségű RIÜ szervezet létrehozásának munkatervi feladata a módosított szerződés keretében teljesült.”

Ezzel elkezdődött az KM-RIÜ Khe. operatív működése, amely sokrétű. A működési eredményeképpen eddig létrejött többek között a
• KOINE országos innovációs magazin
• Közép-magyarországi Innovációs Nagydíj
• Beadásra került az ügynökség további működésével kapcsolatos RIÜ pályázat, amely az ügynökség 2008-2011-es működési alapjait teremti meg