INNOREG

INNOREG

RTDM

Célkitűzések

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség célkitűzései

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség célja, hogy a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységet erősítse a régióban, ezáltal Magyarország gazdasága a tudás alapú gazdaság irányába alakulhasson át, továbbá javítsa a régió területén működő vállalkozások működési hatékonyságát, a versenyképességüket fokozza, valamint a 283/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, és a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) értelmében a regionális decentralizált pályázati rendszerek lebonyolításának koordinálását elvégezze.

Célunk továbbá, hogy a Közép-magyarországi Régióban egy olyan szervezet működjön, mely feltérképezi az innovációs folyamatban résztvevő szervezetek működését, összefogja és együtt-működésre készteti az innováció hatékonyabb megvalósítására.

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség tevékenysége és szolgáltatásai a régió elfogadott regionális innovációs stratégiáján alapulnak, és azt a célt szolgálják, hogy régió a jelentős infrastrukturális és emberi erőforrás fejlesztéseken keresztül váljon a szűkebb és tágabb értelemben vett termék és technológiai innováció egyik jelentős európai köz-pontjává.

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség küldetését a tudás alapú társadalom, a kutatás-fejlesztés, az innováció és vállalkozásorientált fejlesztés elveinek előtérbe helyezése mellett az alábbi célok megvalósulásának elősegítésén keresztül kívánja elérni:

  • A K+F és innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése;
  • Kis- és középvállalkozások fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése;
  • Modern üzleti környezet fejlesztése;
  • KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése, az innováció ösztönzésében figyelembe vehető források koordinálása, regionális innovációs alapok és pályázatok kezelése;
  • A regionális innovációs intézményrendszer működésének segítése;
  • A régió specifikus gazdasági elemek fejlesztése;
  • Helyi gazdasági kezdeményezések támogatása;
  • A regionális innovációs folyamatok összehangolása, az információáramlás biztosítása a piac szereplői között;
  • A K+F és innovációs hazai és a külföldi kapcsolatrendszer bővítése, valamint innovációs szolgáltatások nyújtása és ezek egységes rendszerbe történő integrálása, összhangban a 1089/2003 (XI.4.) Korm.hat. 3.d. és e pontjában meghatározottakkal.